ಪೂರ್ವಿಕರು (ಪುಷ್ಪ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ)

ಪೂರ್ವಿಕರು (ಪುಷ್ಪ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ)

ಪೂರ್ವಿಕರು (ಪುಷ್ಪ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ)

75.00 68.00

In stock

75.00 68.00

Shipping Charges :
Rs. 49/-

Description

ಪುಷ್ಪಾ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾದಂಬರಿ. ಊರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದರು? ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಯಾವುದು? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

You've just added this product to the cart: