ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ (ಸಂಪುಟ-6)

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ (ಸಂಪುಟ-6)

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ (ಸಂಪುಟ-6)

100.00 90.00

In stock

100.00 90.00

Shipping Charges :
Rs. 49/-

Description

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನೆನಪಿದೆಯೆ? ಇದು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಚಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ; ಆತ್ಮಕಥನ ರೂಪದ ಪತ್ರಾಂಕಣ. ಪ್ರತಿ ಕಾಗದವೂ ಭಿನ್ನ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಸಂಬೋಧನೆ. ಈ ಸಂಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರವರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು?

You've just added this product to the cart: