ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ನೇಪಾಳ

ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ನೇಪಾಳ

ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ನೇಪಾಳ

50.00 45.00

In stock

50.00 45.00

Shipping Charges :
Rs. 49/-

Description

ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ನೇಪಾಳದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯವಾಗಿರುವ ‘ಬುದ್ಧ ಬಿಸಿಲೂರಿನವನು’ ಲೇಖನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಗುಕ್ಕಿಗೆ ಓದಬಹುದಾದ ಕಿರು ಹೊತ್ತಗೆ.

You've just added this product to the cart: