ಚಂದಿರನೇತಕೆ ಓಡುವನಮ್ಮ

ಚಂದಿರನೇತಕೆ ಓಡುವನಮ್ಮ

ಚಂದಿರನೇತಕೆ ಓಡುವನಮ್ಮ

100.00 90.00

In stock

100.00 90.00

Shipping Charges :
Rs. 49/-

Description

ಪುಷ್ಪಾ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಬರೆದ ನೆನಪಿನ ಬಾಲ್ಯ ಕಥನ. ತಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೇಖಕಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ವಿದೇಶ ತಲುಪಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಚಂದ್ರುವಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಡನಾಟ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.